Komentarz Karoliny Kaim w raporcie KPMG

W najnowszym raporcie KPMG „Rynek Dóbr Luksusowych 2019” znalazł się komentarz twórczyni High Level Sales & Marketing.

 

Karolina Kaim

 

Ostatnia dekada to prawdziwy rozwój rynku nieruchomości premium w Polsce. Na przykładzie Warszawy można pokazać, że 10 lat temu transakcji powyżej 20 tys. PLN za mkw. było zaledwie kilka rocznie. Obecnie jest ich blisko 300 w kwotach przekraczających 25 tys. PLN za mkw. Rynek jest stabilny i rozwija się w tempie około 7-8 procent rocznie. Przewidujemy dalszy wzrost w kolejnych latach a ewentualne spowolnienie może w większym stopniu wpłynąć na liczbę transakcji niż na spadek wartości kapitałowej najlepszych projektów.

Wraz ze wzrostem liczby zrealizowanych i dobrze sprzedanych ekskluzywnych projektów, rośnie zaufanie deweloperów do siły nabywczej w tym sektorze. Coraz większa liczba inwestorów aspiruje do realizacji projektów premium.

Przeważająca grupa nabywców nieruchomości premium to osoby w wieku 35 – 55 lat o ugruntowanej pozycji zawodowej, właściciele firm lub też wysokiej klasy specjaliści, a także artyści i sportowcy. Większość z nich za jakiś czas może zainteresować się kolejną nieruchomością do swojej kolekcji najlepszych adresów.

Klienci wyciągają wnioski z wcześniej realizowanych zakupów. Coraz większą wagę przywiązują do unikatowości projektu, jakości wykonania, zarządzania nieruchomością po jej pełnej sprzedaży oraz ochrony funkcji mieszkaniowej.

Najwyższą wartość na rynku mają te inwestycje, które wykluczają inne niż mieszkaniowe przeznaczenie obiektu – na funkcje biurowe, usługowe czy pod najem krótkoterminowy, ponieważ deprecjonują one nawet najlepsze adresy. Miarą sukcesu najlepszych projektów jest dobre sąsiedztwo. Znaczenie ma to, kogo będziemy codziennie spotykać w windzie czy garażu oraz z kim będą spędzać czas nasze dzieci. Tylko społeczność, która ma wspólne oczekiwania co do zamieszkiwanej nieruchomości będzie gwarantem stałego wzrostu jej wartości.

Pełen raport dostępny jest pod linkiem.

0
2120

Potwierdź wysłanie formularza

Kliknięcie przycisku „POTWIERDŹ” oznacza zgodę na przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych w celu realizacji zapytania.

Dane zostały wysłane pomyślnie. Dziękujemy.

Uprzejmie prosimy o zapoznanie się z Klauzulą Informacyjną dotyczącą przetwarzania Pani/Pana danych osobowych.

Administratorem danych w rozumieniu obowiązujących przepisów o ochronie danych jest HIGH LEVEL ADVISORY SP. Z O.O. z siedzibą w Warszawie pod adresem: ul. Twarda 4 lokal U3, 00-105 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy KRS pod numerem 0000851767, numer telefonu +48 530 663 664. W sprawach związanych z przetwarzaniem danych należy kontaktować się na adres poczty elektronicznej: [email protected]