Zapraszamy do świata
High Level Sales & Marketing


    Potwierdź wysłanie formularza

    Kliknięcie przycisku „POTWIERDŹ” oznacza zgodę na przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych w celu realizacji zapytania.

    Dziękujemy. Dane zostały wysłane pomyślnie.

    Uprzejmie prosimy o zapoznanie się z Klauzulą Informacyjną dotyczącą przetwarzania Pani/Pana danych osobowych.

    Administratorem danych w rozumieniu obowiązujących przepisów o ochronie danych jest HIGH LEVEL ADVISORY SP. Z O.O. z siedzibą w Warszawie pod adresem: ul. Twarda 4 lokal U3, 00-105 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy KRS pod numerem 0000851767, numer telefonu +48 530 663 664. W sprawach związanych z przetwarzaniem danych należy kontaktować się na adres poczty elektronicznej: [email protected]