Klauzula informacyjna dotycząca danych osobowych

Administratorem danych w rozumieniu obowiązujących przepisów o ochronie danych jest Tacit Development Polska JS spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowa („Tacit Development Polska JS”) z siedzibą w Warszawie pod adresem: ul. Twarda 4, 00-105 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy KRS pod numerem 0000457787, numer telefonu (22) 403 45 34.

W sprawach związanych z przetwarzaniem danych należy kontaktować się na adres poczty elektronicznej: [email protected]

Dane osobowe będą wykorzystywane w celach kontaktowych oraz prezentacji oferty handlowej produktów i usług znajdujących się w ofercie Tacit Development Polska JS z o.o. sp.k. oraz Podchorążych 83 Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie, a także spółek należących do Grupy Kapitałowej Tacit Investment S.A. i Partnerów.

Podanie danych jest dobrowolne. Nieudostępnienie danych uniemożliwia otrzymywanie informacji dystrybuowanych przez Tacit Development Polska JS bądź obsługę zapytań kierowanych telefonicznie, za pośrednictwem strony internetowej lub poczty elektronicznej.

Posiada Pani/Pan w każdym momencie możliwość rezygnacji z otrzymywania informacji dystrybuowanych przez Tacit Development Polska JS, wysyłając e-mail na adres [email protected] lub wysyłając rezygnację w formie pisemnej na adres Tacit Development Polska JS sp. z o.o. sp.k., ul. Twarda 4, 00-105 Warszawa.

Dane osobowe będą przetwarzane do odwołania zgody lub do czasu zakończenia obsługi skierowanego przez Państwa zapytania lub też przez dłuższy czas, jeżeli taki obowiązek wynika z przepisów prawa.

Dostęp do bazy danych adresowych mają tylko uprawnieni pracownicy i współpracownicy firmy Tacit Development Polska JS. Jednocześnie mając na uwadze Państwa dobro, zobowiązujemy się do nieudostępniania oraz nieodsprzedawania firmom i osobom trzecim, danych osobowych pozostających pod naszą kontrolą. Informujemy, że dane osobowe mogą być udostępniane podmiotom uprawnionym do ich żądania na podstawie obowiązujących przepisów prawa oraz organom powołanym do kontroli przestrzegania prawa.

Posiada Pani/Pan prawo dostępu do danych osobowych, sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania ich danych, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego.

 

0
2120

Potwierdź wysłanie formularza

Kliknięcie przycisku „POTWIERDŹ” oznacza zgodę na przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych w celu realizacji zapytania.

Prośba o kontakt została wysłana pomyślnie. Dziękujemy.

Uprzejmie prosimy o zapoznanie się z Klauzulą Informacyjną dotyczącą przetwarzania Pani/Pana danych osobowych.

Administratorem danych w rozumieniu obowiązujących przepisów o ochronie danych jest HIGH LEVEL ADVISORY SP. Z O.O. z siedzibą w Warszawie pod adresem: ul. Twarda 4 lokal U3, 00-105 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy KRS pod numerem 0000851767, numer telefonu +48 530 663 664. W sprawach związanych z przetwarzaniem danych należy kontaktować się na adres poczty elektronicznej: [email protected]

Jeżeli Pani/Pan nie zaznaczy zgody, nie będziemy mogli się skontaktować.